قالب وردپرس قالب وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس آموزش وردپرس

بیمارستانها و مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیمارستانها و مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

۴ آبان ۱۳۹۵
%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a8%db%8c

بیمارستان فارابی

 
۱۴ تیر ۱۳۹۵
شریعتی

بیمارستان شریعتی

    درمانگاه شهید داستانی بخش سرپرست پزشکان موقعیت تلفن ارولوژی   دکتر کاظمینی دکتر رازی دکتر صدیقی گیلانی دکتر کاردوست دکتر کاظمینی دکتر کاظمینی     ارتوپدی دکتر گیتی(کتف وشانه) دکتر طهماسبی(زانو) دکتر مهرپور(لگن) دکتر اعلمی(پا و مچ پا) دکتر کامرانی( دست) دکتر کاظمی(کمر و ستون فقرات)             جراحی عمومی       دکتر […]
۱۴ تیر ۱۳۹۵
بهارلو

بیمارستان بهارلو

بخش های ویژه بخش سرپرست پزشکان موقعیت تلفن ICU دکتر……………… دکتر ……………… همکف  ۸۸۵۲۴۷۱۵ دکتر…………………. دکتر ……………….. CCU * * * NICU * * * POSTCATH * * * بخش سرپایی      بخش          سرپرست                پزشکان         موقعیت            تلفن    اورژانس   […]
۱۴ تیر ۱۳۹۵
ضیائیان

بیمارستان ضیائیان

بخش های ویژه بخش سرپرست پزشکان موقعیت تلفن ICU دکتر……………… دکتر ……………… همکف  ۸۸۵۲۴۷۱۵ دکتر…………………. دکتر ……………….. CCU * * * NICU * * * POSTCATH * * * بخش سرپایی      بخش          سرپرست                پزشکان         موقعیت            تلفن    اورژانس   […]
۱۴ تیر ۱۳۹۵
بهرامی

بیمارستان بهرامی

بخش های ویژه بخش سرپرست پزشکان موقعیت تلفن ICU دکتر……………… دکتر ……………… همکف  ۸۸۵۲۴۷۱۵ دکتر…………………. دکتر ……………….. CCU * * * NICU * * * POSTCATH * * * بخش سرپایی      بخش          سرپرست                پزشکان         موقعیت            تلفن    اورژانس   […]
۱۴ تیر ۱۳۹۵
رازی

بیمارستان رازی

بخش های ویژه بخش سرپرست پزشکان موقعیت تلفن ICU دکتر……………… دکتر ……………… همکف  ۸۸۵۲۴۷۱۵ دکتر…………………. دکتر ……………….. CCU * * * NICU * * * POSTCATH * * * بخش سرپایی      بخش          سرپرست                پزشکان         موقعیت            تلفن    اورژانس   […]
۱۴ تیر ۱۳۹۵
روزبه

بیمارستان روزبه

بخش های ویژه بخش سرپرست پزشکان موقعیت تلفن ICU دکتر……………… دکتر ……………… همکف  ۸۸۵۲۴۷۱۵ دکتر…………………. دکتر ……………….. CCU * * * NICU * * * POSTCATH * * * بخش سرپایی      بخش          سرپرست                پزشکان         موقعیت            تلفن    اورژانس   […]
۱۴ تیر ۱۳۹۵
آرش

بیمارستان آرش

بخش های ویژه بخش سرپرست پزشکان موقعیت تلفن ICU دکتر……………… دکتر ……………… همکف  ۸۸۵۲۴۷۱۵ دکتر…………………. دکتر ……………….. CCU * * * NICU * * * POSTCATH * * * بخش سرپایی      بخش          سرپرست                پزشکان         موقعیت            تلفن    اورژانس   […]